skip to Main Content

Правила за прием при кмета - след извънредното положение

За да Ви бъде насрочена среща с кмета на район „Илинден“ е необходимо предварително да подадете Заявление за прием при Кмета, което можете да изтеглите тук. Заявлението се подава в деловодството на Районна администрация „Илинден“ от понеделник до сряда в седмицата, преди датата на желания прием. Начините за подаване на заявлението са: на място – в деловодство на Район „Илинден“, по електронен път – на e-mail: info@ilinden.bg или чрез електронна форма на Заявление за прием при Кмета, която можете да попълните тук.


Заявление за записване за прием при кмета на район „Илинден“

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ ПРИ КМЕТА НА РАЙОН „ИЛИНДЕН“

Приемният ден на Кмета на район „Илинден“ е всеки понеделник от 13:00 до 16:00 часа. Заявления за записване за прием се приемат от 08:30 ч. в понеделник до 17:00 ч. в сряда в седмицата, преди датата на желания прием.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИЛОВ,

Желая да бъда записан/а за прием в приемния Ви ден!


Back To Top
Skip to content