skip to Main Content
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg

Архив

Вътрешни правила за обществени поръчки

«Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ№51 «Щурче», гр. София, район  «Илинден», ул. «Цар Симеон» №271»Уникален номер в Регистъра на АОП: 951525

Номер: 1000532

Дата на публикуване: 27/12/2019


„Строително-ремонтни работи по сградата и дворното пространство на 3-то СУ „Марин Дринов“Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090894

Номер: 1000485

Дата на публикуване: 31/07/2019


Back To Top
Skip to content