skip to Main Content
Емил Бранчевски 1

Д-р Емил Бранчевски, кмет на Район „Илинден"

Д-р Емил Бранчевски е завършил медицина в Медицинска академия в гр. София. След като се дипломира като лекар заминава за Германия, където провежда специализацията по хирургия между 2015 и 2022 г.
От лятото на 2022 г. продължава професионалното си усъвършенстване с магистратура по здравна политика и здравен мениджмънт.
От 2019 г. е част от екипа на международния обучителен център по минималноинвазивна хирургия в Хановер, Германия и от 2021 г. – зам.-ръководител на международно-сертифицирания център в херниина хирургия към същия институт.
Член на Германската лекарска камара, Български лекарски съюз, Немската асоциация по обща и коремна хирургия (DGAV), Немското хирургично дружество (DGCH), Професионална асоциация на немските хирурзи (BDC), Европейското херниино дружество (EHS) Немското херниино дружество (DHG).
Съавтор в няколко научни публикации, презентации на научни медицински конгреси.
През 2019 г. се присъединява към екипа на Спаси София и оглавява екип „Здравеопазване“.

Приоритети за района:
- Инфраструктурата за всички: равни тротоари, повдигнати, осветени и регулирани пешеходни пътеки, безопасни велоалеи свързващи съществуващите такива от Западен парк към центъра, зони за сигурност около училища и детски градини.
- Справяне на проблема с колите: изграждане на многоетажни паркинги за безпроблемно паркиране и освобождаването на тротоари и зелени площи от паркирали коли.
Уредени междублокови пространства в места за отдих, безопасна игра на деца и разходка.
- Обновени паркове и зелени площи: цялостно преобразяване и ремонт на градинката “Св. Троица”, възстановяване на езерото, обособяване на кучешки парк.
Край на ремонта на ремонта в Западен парк и цялостно архитектурно решение за него на територията на района.
- Разрешаване на казуса с комплекс “Захарна фабрика” в полза на обществения интерес - интензивна работа с Министерство на културата за изработване границите на инвестиционните планове на частния собственик, след пълно възстановяване на оригиналния облик на комплекса от собственика и обособяването му като сграда от обществено значение.

Back To Top
Skip to content