skip to Main Content

Кога се стига до принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

За да се класифицира даден автомобил като излязло от употреба МПС (ИУМПС), трябва да проверим кога е направен последният технически преглед. Ако са минали 3 месеца оттогава (по постановление на Министерски съвет от 08.01.2021 г. Предходният период беше 2 години), следва районната адмнистрация да е установила собствеността на терена, на който е изоставена колата, и ако той е общински – да започне процедурата по принудително премахване.

  1. Процедурата по наредбата за отпадъците на територията на Столична община започва със залепване на стикер за доброволно преместване в 3-месечен срок.
  2. Ако собственикът не е преместил доброволно автомобила в установения 3-месечен срок, кметът на район „Илинден“ издава заповед за принудителното му премахване, стриктно спазвайки реда за съобщаване на заповедта, предвиден в член 18а от АПК, тя влиза в сила и започват да текат още 14 дни преди нейното изпълнение.
  3. В 14-дневен срок, след влизане в сила на заповедта, се съгласува график за ден и час между район „Илинден“, Столичен инспекторат, 3 РПУ и фирмата изпълнител (която ще репатрира колата), за да се извози до център за рециклиране.

Автомобилът се поставя за съхранение още 14 дни на наказателен паркинг, за което собственикът следва да заплати наказателна такса. След изтичане на срока, колата подлежи на рециклиране.

ЗАПОВЕДИ 2023:

Заповед № РИЛ23-РД09-142-1-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-143-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-144-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-145-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-146-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-147-20.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-152-21.06.2023Заповед № РИЛ23-РД09-155-21.06.2023Заповед № РИЛ23-РД15-716-21.06.2023Заповед № РИЛ23-РД91-30-1-12.06.2023Заповед № РИЛ23-РД91-30-2-12.06.2023Заповед № РИЛ23-РД91-30-4-12.06.2023Заповед № РИЛ23-РД91-30-8-12.06.2023Заповед № РИЛ23-РД91-30-9-12.06.2023

Back To Top
Skip to content