skip to Main Content
ilinden-novini

Обява за търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот

ОБЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: Обект: Поземлен имот с идентификатор 68134.1201.874 в УПИ П430,874,875,876,879, кв. 49а, ”Зона В-17 част”и сграда на допълващо застрояване с идентификатор 68134.1201.874.1 Адрес: гр. София, ул. ”Зайчар N2 44” общински нежилищен имот, стопанисван…

ilinden-novini

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции обявява търг с явно наддаване

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА: Обект: Поземлен имот с идентификатор 68134.1201.874 в УПИ П430,874,875,876,879, кв. 49а, ”Зона В-17 част”и сграда на допълващо застрояване с идентификатор 68134.1201.874.1 Адрес: гр. София, ул.…

ilinden-novini

Заповед на СО – район „Илинден“ за търговия с мартеници, картички, цветя и валентинки

ЗАПОВЕД На основание чл. 46 ал. 1 т. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО и чл. 30 т.3 от Наредбата за…

ilinden-novini

Осигуряване на топъл обяд

ОБЯВА             СО район „Илинден“ реализира, чрез процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане на най- нуждаещите се лица за периода 2021-2027, социалната услуга: „Осигуряване на топъл обяд“ Желаещите да получават…

ilinden-novini

Обявление относно Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти

На основание чл. 31 от Наредба на Столичен общински съвет за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО), Столична община - район "Илинден" съобщава на заинтересованите лица по чл.…

ilinden-novini

Съобщение за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район „Илинден“

На основание чл. 47 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на постигнати резултати, конкурсната процедура за длъжността „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ в  СО – Район…

ilinden-novini

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

Обявление относно конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност „Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

ilinden-novini

Спиране на водоподаването в ж.к. „Захарна фабрика“

УВЯЖЯУМИ СЪГРАЖДАНИ, „Софийска вода" АД Ви уведомява, че предстои планирано спиране на водата, както следва:   Местоположение: Зона за спиране : ж.к. Захарна фабрика - района между ул. Кукуш, ул. Божана, ул. Билянини извори, ф-ма Загато и сградата на А1…

ilinden-novini

Прекъсване на ел. захранването в сградата на Район „Илинден“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка с извършване на електромонтажни дейности от „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД на 07.10.2022 г. от 14.00 часа до края на работния ден ще бъде прекъснато електрозахранването в сградата на район „Илинден“.

Back To Top
Skip to content