skip to Main Content
ilinden-novini

Oбщинска избирателна комисия в Столична община, София-град

Адрес: гр. София, 1000 заседателна зала № 1, етаж 2 в административната сграда на Столична община, находяща се в гр. София, ул. „Московска” № 33; заседателна зала № 2, етаж 2 в административната сграда на Столична община, находяща се в…

ilinden-novini

Заповед на кмета на Столична община за образуване на избирателни секции

Заповед № СОА23-РД09-1944/07.09.2023 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 586 (хиляда петстотин осемдесет и шест) избирателни секции на територията Столична община за провеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023…

ilinden-novini

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка предстоящите избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г. с Указ № 146 от…

ilinden-novini

Указ № 146 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

УКАЗ № 146 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс ПОСТАНОВЯВАМ: Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Издаден в…

Back To Top
Skip to content