skip to Main Content
ilinden-novini

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 570/29.06.2023г на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1803/14.08.2023г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на Общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10 – частна общинска собственост, с…

ilinden-novini

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 747/27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1848/18.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на част от терен с площ…

ilinden-novini

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 748/27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1849/18.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на терен частна общинска собственост с обща площ от 40.00 кв.м.,…

ilinden-novini

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 571/29.06.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1801/14.08.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект в сграда с…

ilinden-novini

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 570/29.06.2023г на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1803/14.08.2023г. на кмета на Столична община обявява конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 10 г. на Общинската част от сграда с идентификатор 68134.1203.917.10…

ilinden-novini

Обява за конкурс

 СО Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 380/25.05.2023 г на СОС и Заповед № СОА23-РД92-187/07.06.2023 г. на кметa на Столична община, открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 824/27.10.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2002/11.11.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 871/10.11.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-2541/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 630/21.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1513/02.09.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсната процедура за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на част от сграда…

ilinden-novini

СО – Район „Илинден“ продължава конкурсна процедура за отдаване под наем на имот

СО – Район „Илинден“ в изпълнение на Решение № 709/16.09.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22-РД09-1708/05.10.2022 г. на кмета на Столична община продължава конкурсна процедура за отдаване под наем за срок от 7 (седем) години или до реализиране на…

Back To Top
Skip to content