Илинден
| Последно обновяване на

Програми и проекти


 • Стартира Програма „Зелена София” за 2021 година
 • Столична община продължава работата по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“
 • Столична община обявява сесия за програмно финансиране по Програма „София – град на младите и активните“
 • Столична община стартира услуга „Патронажна грижа" - за възрастни хора и лица с увреждания. 02.04.2020 г.
 • Програма „Зелена София" - 2016 година
 • Проект „Приказно-спортна кампания „Андерсениада в „Илинден“
 • Проект № ВG-06-242 „Да изразим себе си“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по Програма БГ 06 „Деца и младежи в риск“
 • Проект „Независим живот в район „Илинден“
 • Програма „Зелена София" - 2015 година
 • Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
 • Проект „Старт Арт“
 • Програма „Зелена София" - 2014 г. - втора процедура
 • Програма „Зелена София" - 2014 г.
 • Проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет" /ОПАК/
 • Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по оперативна програма Регионално развитие