Илинден
| Последно обновяване на

Преброяване на населението и жилищния фонд в РБ - 2021


Публикувано на 30.09.2021 г. в 14:10 ч.


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Приканваме Ви да се възползвате от възможността и да се включите в електронното преброяване на населението, което ще продължи до 24,00 часа на 30.09.2021 г.

Информацията, събирана с електронната преброителна карта, е в съответствие с чл. 17 и 19 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Тайната на Вашите отговори е гарантирана от чл. 39, 40 и 41 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

За да попълните електронната преброителна карта, е необходимо да се регистрирате или ако вече имате регистрация, да въведете потребителското си име и парола.

Страницата „Електронно преброяване 2021“ е достъпна за настолни компютри, лаптопи, таблети и смартфони.

Подробна информация относно електронното преброяване на населението, както и електронната преброителна карта можете да намерите на страницата на Националния статистически институт, на адрес: https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing

Преброяването с преброители и посещение на жилищата и домакинствата ще се проведе от 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Публикувано на 02.08.2021 г. в 13:10 ч.

Списък на одобрените преброители и контрольори за кампанията по преброяване на населението и жилижния фонд през 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 20.05.2021 г. в 15:04 ч.

Набирането на преброители за преброяването 2021 г. е подновено!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Набирането на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., което беше спряно заради пандемията от КОВИД-19 е подновено.

НСИ търси допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021!

В срок от 25.05.2021 г. до 10.06.2021 г. всички желаещи кандидати трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Националния статистически институт, на следния линк: https://census2021.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-2021#tab3.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Подробна информация за кампанията по Преброяване 2021 г. може да бъде намерена на следния Интернет адрес: https://census2021.bg/

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 25.01.2021 г. в 14:39

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

С Решение на Министерския съвет е определен нов критичен момент и период за провеждане на Преброяване 2021, както следва:

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 00:00 часа на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 часа на 3 октомври 2021 г., като:

·         преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по интернет от 00:00 часа на 7 септември 2021 г. до 24:00 часа на 17 септември 2021 г.;

·         преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от 08:00 часа на 18 септември 2021 г. до 20:00 часа на 3 октомври 2021 г.

Решението на Министерския съвет е взето на основание чл.3, ал.4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и във връзка с продължаващата епидемиологична обстановка в страната.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Публикувано на 18.12.2020 г.в 12:45

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ, КОНТРОЛЬОРИ И РЕЗЕРВНИ  КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайтовете на всички общини и от сайта на Националния статистически институт - ТУК.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Подробна информация за кампанията по Преброяване 2021 г. може да бъде намерена ТУК и на следния Интернет адрес: WWW.CENSUS2021.bg