Илинден
| Последно обновяване на

Система за прием в първи клас


Актуално към 30.03.2021 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - за учебната 2021-2022 г.!

Във връзка с откриването на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2021-2022 г., уведомяваме всички родители, че с Решение № 133 на Столичен общински съвет от 18.03.2021 г. е приета нова СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

Централизираното електронно регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища ще се извършва по График на дейностите за прием на ученици в първи клас, утвърден от кмета на Столична общиа, чрез сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училище /ИСОДЗПГУ и I клас/

Удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстването, съобразно изискванията на новата СИСТЕМА ще се издават от съответната районниа администрация на Столична община или ще бъдат осигурявани по служебен път от директорите на училищата или упълномощени от тях длъжностни лица.


При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас, можете да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на Столична община на следните телефони: 02/9433183; 02/8468458; 02/9810744 и 0884764989, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актуално към 14.04.2020 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - за учебната 2020-2021 г.!

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас за учебната 2020-2021 г. уведомяваме всички родители, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстването, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ще бъдат осигурявани изцяло по служебен път, като директорите на училищата ги изискват от районните администрации, без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и заплащане на такси.

Удостоверенията, които ще се получават по служебен път са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;

- Удостоверение за настоящ адрес;

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

- Удостоверение за раждане на детето.

Друго улеснение за родителите тази година е възможността да изтеглят образците-заявления за кандидатстване за прием в първи клас от ТУК, да ги попълнят вкъщи и след това да ги изпратят по електронен път чрез електронната поща на съответното училище.

Списък с училищата, разположени на територията на район „Илинден", както и контакти с тях можете да намерите ТУК, а прилежащите територии на училищата ще видите ТУК!

Информация за тазгодишната кампания по приема на ученици в първи клас се публикува в рубриките „Прием - първи клас" и „Образование, култура и спорт" - подрубрика „Система за прием в първи клас" на интернет страницата на район „Илинден“, както и в рубрика „Образование" на електронния портал на Столична община, на адрес: https://www.sofia.bg/education-messages.

Така, Столична община, със съдействието на всички свои районни структури, електронизира целия процес по кандидатстване тази година и на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от дома си ще могат да подадат заявленията за своите кандидат-първолаци.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------