Илинден
| Последно обновяване на

Обратна връзка


Съгласно чл. 24 от Наредбата за административното обслужване чрез  своята интернет страница Столична община – район „Илинден“ предоставя на потребителите на административни услуги няколко форми за обратната връзка, чиято цел е да се предоставят улеснени възможности за изпращане на предложения и сигнали във връзка с административното обслужване в Район „Илинден“.

Въз основа на получените предложения и сигнали регулярно ще бъде измервана, анализирана и оповестявана удовлетвореността на потребителите от качеството на извършване на предоставените административни услуги.


Средствата, които Ви предлагаме за обратна връзка, са следните: