Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Провеждане на специализирано обучение за служители от общинската администрация за изграждане умения за прозрачност и добри начини за представяне на информация и обслужване на населението

Публикувана на: 11/10/2014 в 02:51:44 PM


На 09 и 10 октомври 2014 г. в сградата на район „Илинден" се проведе специализирано обучение за изграждане умения за прозрачност и добри начини за представяне на информация и обслужване на населението за 12 служители от районната администрация.

Обучението беше организирано във връзка с работата на район „Илинден“ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“ - обособена позиция 1 - „Организиране и провеждане на специализирани обучения“ по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Специализираното обучение беше проведено от лектор на АСАП ЕООД – фирмата, спечелила конкурса за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проекта и премина на високо професионално ниво под формата на презентация, дискусии и ролеви игри.

Подчинено на стремежа на ръководството на Район „Илинден“ да развива капацитета на своята администрация, обучението имаше за цел да повиши професионалната квалификация на служителите, чрез надграждане на техните практически умения и теоретични познания по отношение на прозрачността, предоставянето на информация и обслужването на гражданите.