Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Служителите от район „Илинден“ преминаха втори курс на обучение по английски по ОПАК

Публикувана на: 05/11/2014 в 10:57:12 AM


От 13 октомври  до 4 ноември 2014 г. в конферентната зала на Район „Илинден“ се проведе специализиран курс по английски език на ниво А2 за 10 служители от администрацията с продължителност 100 учебни часа.

Организиран в рамките на Дейност 2 - „Провеждане на специализирани обучения“, по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение, съфинансиран от ЕС, чрез Европейски социален фонд, по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, курсът по английски език имаше за цел да спомогне за развитието и надграждането на езиковите компетентности на служителите от районната администрация, предвид активните процеси на интеграция и глобализация, свързани с членството на България в ЕС.

Курсът се проведе съгласно Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение от квалифициран преподавател от „Асап“ ЕООД – фирмата, спечелила открития конкурс по Закона за обществените поръчки за организиране и провеждане на специализирани обучения за реализиране на дейностите по проекта.