Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Почти приключи първият етап от кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“

Публикувана на: 21/11/2014 в 01:15:37 PM


Днес, 21 ноември 2014 г. трябваше да приключи първият етап от кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“, но поради засиления интерес от страна на директори на районни училища, той ще продължи и следващата седмица.

Домакини на първия етап от кампанията, който район „Илинден“ проведе съвместно с Фондация „Асоциация Анимус“, бяха 33 ЕГ „Света София“; 45 ОУ „Константин Величков“; 113 СОУ „Сава Филаретов“, Дом за деца „П. Р. Славейков“ и 3 СОУ „Марин Дринов“.

През този етап психолози от фондацията посетиха училищата и изнесоха на децата презентации по въпросите на толерантността, формите на насилие върху деца и правата на детето. Бяха проведени различни дискусии с децата, съобразени с техните нагласи и разбирания по въпросите на толерантността. В хода на презентациите беше представена и разяснена на децата ролята и функциите на националната телефонна линия за деца – 116 111, отворена към Агенцията за закрила на детето и управлявана от фондацията.

Достойно място в кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“ зае форум театърът „А ти, какво би направил?“, представен от Театър „Цвете“ в актовата зала на 45 ОУ „К. Величков“. Увлечени в постановката, чрез своето активно участие в нея децата коригираха думите и действията на героите по собствено усмотрение, като накрая наложиха недвусмислено извода, че пътят към разбирателството и добрите отношения между хората минава през добрата комуникация.

Започвайки на 17 ноември, в чест на Международния ден на толерантността, отбелязвайки 20 ноември – 25 годишнината на Конвенцията на ООН за правата на детето и продължавайки към своя финал на 10 декември – денят на официалното връчване на Нобеловата награда за мир, кампанията „Дни на толерантността в район „Илинден“ се радва на изключително висока обществена оценка за своята социално-значима роля, за перфектната си организация и ефективни дейности, насочени към превенция на агресията и насилието в училище.

Повече снимки от първия етап на кампанията може да разгледате тук и тук

Повече подробности относно кампанията и нейното продължение можете да получите тук