Илинден
| Последно обновяване на

Обучение по ОПАК на тема „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“

Публикувана на: 23/09/2014 в 03:13:02 PM


Във връзка с реализацията на проект „Повишаване на квалификацията на служителите, чрез обучение”, по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, на 18 и 19 септември представители на ръководството и служители от Район „Илинден“ преминаха курс на обучение на тема: „Как да мотивираме ефективната работа на служителите“.

Курсът бе проведен от г-н Мартин Петров - млад, ерудиран и висококвалифициран преподавател в Института по публична администрация /ИПА/ в гр. Банкя за сборна група от ръководни кадри, представители на държавната администрация и имаше за цел за обезпечи капацитета им от знания по отношение на възможностите, които предоставят различни теории за мотивиране на по-ефективната работа на служителите.

Под формата на презентация, лекции и ролеви игри обучителят запозна присъстващите със същностна роля на мотивацията, като основен фактор за повишаване на ефективността на работата и ключовата роля на ръководителя на отделния екип в тази посока.

Заниманията протекоха при отлична организация и висока теоретична подготовка, и завършиха с попълване на анкета и връчване на сертификати за преминат курс на обучение.

Повече снимки може да разгледате тук