Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Служители от Район „Илинден“ се обучават за по-добра комуникация с гражданите

Публикувана на: 16/09/2014 в 12:35:08 AM


На 11 и 12 септември в сградата на районната администрация се проведе специализирано обучение за ръководители и служители от Район „Илинден“ за по-добра комуникация с гражданите.

Обучението беше организирано като етап от работата на районната администрация по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение“, по Оперативна програма „Административен капацитет“ /ОПАК/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Специализираното обучение за по-добра комуникация с гражданите беше проведено от лектор на АСАП ЕООД – фирмата, спечелила конкурса за избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения за реализиране на дейностите по проекта и премина на високо професионално ниво под формата на обучение – тренинг.

Подчинено на стремежа на Район „Илинден“ перманентно да развива своя административен капацитет, обучението имаше за цел да повиши професионалната квалификация на служителите от районната администрация, чрез надграждане на техните практически комуникативни умения и теоретични познания по отношение на значението, същността, структурата и функциите на комуникацията, като форма на делово общуване.