Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Служители от Район „Илинден" изучават английски език по проект, финансиран по ОПАК

Публикувана на: 26/08/2014 в 02:01:05 PM


От 18 август до 9 септември 2014 г. в конферентната зала на Район „Илинден“ ще се провежда курс по английски език на ниво А1, с общ хорариум 100 часа, за 10 служители от администрацията.

Организиран в рамките на Дейност 2 - „Провеждане на специализирани обучения“, по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение, съфинансиран от ЕС, чрез Европейски социален фонд, по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, курсът по английски език има за цел да положи основите на езикови компетентности, които да бъдат развивани и надграждани в перспектива, предвид членството на България в ЕС и процесите на интеграция и глобализация, които се свързват със свободното движение на хора, идеи и капитали, общуването и необходимостта от административно обслужване на граждани на други държави.

Курсът се провежда в хармония с Европейската езикова рамка и стандартите за качествено езиково обучение от квалифициран преподавател от „Асап“ ЕООД – фирмата, спечелила открития конкурс по Закона за обществените поръчки за организиране и провеждане на специализирани обучения за реализиране на дейностите по проекта.

Развитието и повишаването на чуждоезиковите компетентности на служителите от Район „Илинден“ ще спомогне за повишаване на техния професионализъм и по-добра ориентация към новостите и тенденциите за развитие на държавната администрация, идващи от ЕС, което – в крайна сметка - ще способства за по-бързото достигане до европейските ценности и стандарти за качество на административното обслужване.

Повече снимки може да разгледате тук