Илинден
| Последно обновяване на

Обучение „Основни производства по АПК (за неюристи)", по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение", ОПАК

Публикувана на: 15/07/2014 в 04:32:45 PM


В хармония с Европейските стратегии за перманентно повишаване на административния капацитет на публичната администрация и стремежа на ръководството на Район „Илинден“ все по-компетентно и високо-професионално, към все по-ефективно и ефикасно обслужване на гражданите, на 10 и 11 юли 2014 г. служители от Район „Илинден“ посетиха Института по публична администрация /ИПА/, където се проведе обучение, подчинено на темата „Основни производства по Административнопроцесуален кодекс /АПК/ (за неюристи).

Организирано във връзка с работата на Район „Илинден“ по проект „Повишаване на квалификацията на служителите чрез обучение", съфинансиран от ЕС, чрез Европейски социален фонд, по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучението акцентира върху предмета, обхвата и действието на АПК и практическата страна на различните видове производства, залегнали в кодекса, като целта в крайна сметка е, чрез  повишаване на квалификацията на служителите да се повиши и качеството на обслужването на гражданите.

Повече снимки може да разгледате тук