Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Столична община стартира Програма „Зелена София" за 2014 година

Публикувана на: 19/05/2014 в 01:03:49 AM


Програма „Зелена София" - 2014 година


Със Заповед № СО-РД-09-1283/15.05.2014 г. Столична община обявява процедура за финансиране на проекти по Програма „Зелена София” за 2014 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: 16 юни 2014 г. – 17:00 ч.

Място на подаване на проектните предложения: деловодство на Район „Илинден”. Адрес: ж.к. Захарна фабрика, ул. „Билянини извори” № 10 вх. „Б”.

Начини за кандидатстване:
  • Чрез попълването на формуляр за кандидатстване и готови образци и приложения към него ;

  • Готовите проектни предложения се подават в деловодството на Район „Илинден” в 1 оригинал на хартиен носител и 1 – на електронен носител, като подаването става в запечатан плик, на който се изписват имената на кандидата, пълния му адрес за кореспонденция, телефон и e-mail адрес за връзка.

Краен срок за обявяване на резултатите от класирането на кандидатите: 24 юли 2014 г.

Повече информация и насоки относно кандидатстването по Програма „Зелена София” за 2014 г. можете да намерите тук.