Илинден
| Последно обновяване на

„Делова комуникация и етикет" - курс, организиран по Оперативна проглама „Административен капацитет"

Публикувана на: 10/05/2014 в 03:42:05 PM


На 8 и 9 май успешно премина първият курс на обучение на 4 служители от Район „Илинден” в Института по публична администрация /ИПА/, във връзка с проект „Повишаване на квалификацията на служителите, чрез обучение” по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/.

Подчинен на темата „Делова Комуникация и етикет” (Каталожен № ЕФ-6 от Каталога на ИПА за 2013 г.) първият курс на обучение имаше за цел повишаване на професионалната квалификация на служителите от район „Илинден”, чрез надграждане на техните теоретични представи и повишаване на тяхната обща култура по отношение на значението, същността, структурата и функциите на междуличностното общуване, с фокус върху деловите форми на контакт – вербални и невербални.

Повече снимки може да разгледате тук