Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Съобщение

Публикувана на: 29/10/2013 в 07:57:18 AMСЪОБЩЕНИЕ

  1. 1. В изпълнение на  Заповед №  РД 09-273/29.10.2013 г. на Кмета на СО - район „Илинден", на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП и  в изпълнение на Писмо № ЕК – 0700-6(2)/22.10.2013 г. на кмета на Столична община, район „Илинден” обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП за: ”Временна поддръжка на паркове на територията на район „Илинден”/ Западен парк и парк „Св. Троица” по две обособени позиции:

1.1.                     Обособена позиция №1 – Западен парк;

1.2.                     Обособена позиция №2 – парк „Св. Троица”.

Срок за закупуване на документацията: 06.11.2013 г. Цена на конкурсната документация: 5 лв.

Приложение_7

Конкурсна документация