Илинден
| Последно обновяване на

Новини


ЛЕТЕН ПРАЗНИК В ОДЗ „ИЛИНДЕНЧЕ”

Публикувана на: 23/07/2013 в 05:02:51 AM


На 23 юли кметът на район «Илинден» г-жа Миглена Веселинова преряза лентата и откри АЛЕЯТА НА ЗДРАВЕТО  в двора на филиала на ОДЗ №52 с емблематичното име «Илинденче». Оформянето на тази алея е една от дейностите при реализиране на спечеления Проект на ПУДООС-МОСВ  «Обичам природата и аз участвам». Изпълнението на дейностите, предвидени в този проект, дава възможност за създаване на необходимите условия и предпоставки за екологично възпитание на децата и формиране на култура на общуване с природната среда.

Младите околози с нескрита гордост показаха на г-жа Веселинова опитното си поле «Зелени приятели». В него те са засадили и се грижат за цветя, билки и зеленчуци.

Демонстрирани бяха възможностите на изградената напоителна система за капково напояване, монтираните декоративни кошчета за разделно събиране на отпадъци, компост за трева и храсти, сечива и лейки.

Реализацията на проекта включва мероприятия по програмните теми: «Обичам те Родино», «Съкровищата от природата», «Да почистим България за един ден», «Приятел в нужда се познава», «Знам и мога», «Полза и грижа», «Изобилието е награда за труда», «Приятели на природата».

Но най-интересен и занимателен беше музикалния поздрав на децата, включващ и презентация на наученото в рамките на реализиране на проекта.

Веселите мигове при посещението в ОДЗ «Илинденче» доказват, че в района се отглеждат и възпитават малки деца, които са най-големите, най-красивите и работливи природолюбители и еколози.

Да растнат здрави и щастливи!

Можете да разгледате всички снимки от събитието ТУК