Илинден
| Последно обновяване на

Новини


ПРОЕКТ „ДОСТЪПНА ИНФОРМАЦИЯ”

Публикувана на: 14/07/2013 в 11:25:40 PM


Колектив от район „Илинден” разработи проект по Програма Европа на Столична община за 2013 г. с наименование „Достъпна информация”.

Този проект е сред 32-та проекта, одобрени за финансиране на заседание на Столичния общински съвет с Решение № 234 по Протокол № 39 от 16.05.2013 г.

През месец юни 2013 г. на Стартираща среща по Програма Европа официално бе връчена грамота на г-жа Миглена Веселинова – кмет на район „Илинден” за спечелен конкурс за изпълнение на проект „Достъпна информация”.

На 11.07.2013 г.,  от 10:00 часа в заседателната зала на СО – район „Илинден”, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Билянини извори” № 10 вх. Б ет.4  екипът по проект „Достъпна информация”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа за 2013 г. и се реализира в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г., проведе среща със служителите на районната администрация.

На срещата бе направена презентация на проекта. Бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати, както и графика на изпълнението му. Подробно беше обяснено с какво този проект ще допринесе за кандидатурата на София за Европейска столица на културата – 2019 г. и в частност за район „Илинден”. Екипът изложи своя стремеж чрез новите технологии и средства за масова комуникация да направи културните характеристики  на района достъпни за по-голям брой потребители като доведе културните и архитектурни ценности по-близо до гражданите, в по-широк план - и до гражданите на Европа. Представено бе желанието чрез проекта незрящите жители на територията на района да бъдат достъпно информирани за приоритетите на София като кандидат за Европейска столица на културата – 2019 г., за културните и архитектурни ценности на район „Илинден”.