Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


СЪОБЩЕНИЕ 28.06.2013г.

Публикувана на: 28/06/2013 в 06:20:28 AM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие на околната среда – ОВОС, отдел  „ИИБЕКС” на район „Илинден” Ви съобщава, че е внесена Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

 

„Преустройство на магазин за платове в дентален център със зъботехническа лаборатория”, находящ се в ж.к.”Илинден”, ул.”Божурище”, бл.135, вх.З, ап.127, район „Илинден”, гр.София.

 

Заинтересованите лица могат в 14 / четиринайсет / дневен срок от обявяване на съобщението да подадат становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Илинден”. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр.София.

 

Дата: 28.06.2013г.

 

- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Преустройство на магазин за платове в дентален център със зъботехническа лаборатория”, находящ се в ж.к.”Илинден”, ул.”Божурище”, бл.135, вх.З, ап.127, район „Илинден”, гр.София.