Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


СЪОБЩЕНИЕ

Публикувана на: 11/06/2013 в 06:58:42 AM


ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН”

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействие на околната среда – ОВОС, отдел  „ИИБЕКС” на район „Илинден” Ви съобщава, че е внесена Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение на Столична община  за:

„ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗШИРЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В ЧАСТНОСТ ЗА ОБЕКТ №12 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ.”СЛИВНИЦА” ОТ БУЛ.”КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ” ДО БУЛ.”ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ”, ВКЛ. НАДЛЕЗА ПРИ ЗАХАРНА ФАБРИКА”.

Заинтересованите лица могат в 14 / четиринайсет / дневен срок от обявяване на съобщението да подадат становища, мнения и възражения, за горепосоченото инвестиционно предложение в деловодството на район „Илинден”. Същите ще се изпратят до РИОСВ, гр.София.

Дата: 11.06.2013г.

- Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „ Изграждане, разширяване и рехабилитация на транспортната инфраструктура на територията на Столична община”.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 1 - 73
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 74