Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


СЪОБЩЕНИЕ - 10.06.2013г.

Публикувана на: 10/06/2013 в 07:27:35 AM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН”

гр. София, п.к. 1345, ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, вх.Б,

телефон: 4397360, факс: 4397361

website: www.ilinden.bg e-mail: info@ilinden.bg


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение №  РД 09-151/10.06.2013 г. на Кмета на СО - район „Илинден" и на основание чл. 14, ал. 4, т.1 от ЗОП, и  в изпълнение на Решение №257/30.05.2013г. на Столичен общински съвет т.12 – район „Илинден” обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП за: "Укрепване, вертикална планировка и отводняване на 51-во ОДЗ „Щурче”, находящо се на територията на СО – район "Илинден".

Срок за закупуване на документацията:17.06.2013 г. Цена на конкурсната документация: 10 лв.

Публична покана