Илинден
| Последно обновяване на

Новини


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Публикувана на: 21/05/2013 в 12:16:12 AMУВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

През месец май 2014 г. предстои провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Съгласно чл. З, ал. 2 от сега действащия Изборен кодекс един от критериите за включване на лицата в избирателните списъци е да са живели най-малко през последните три месеца в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз. Ако този тримесечен срок не е спазен, гражданите с настоящ адрес в чужда държава, която не е членка на Европейския съюз, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да могат да упражнят правото си да гласуват на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Във връзка с изложеното по-горе в срок до 24.02.2014 г. лицата с настоящ адрес в чужбина, които към момента вече се намират в страната, трябва да се явят в администрацията на район „Илинден” – ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори”, № 10Б, ЕСГРАОН, за уточняване на настоящия им адрес.

В случай че е необходимо настоящият адрес да бъде актуализиран (на основание чл. 92 от Закона за гражданската регистрация) гражданите трябва да представят:

1. лична карта и попълнена адресна карта с актуалния настоящ адрес;

2. ако жилището е собствено – документ за собственост;

3. ако жилището е под наем – нотариално заверена декларация от собственика или в присъствието на собственика с неговия документ за собственост, който да попълни декларация за съгласие пред длъжностното лице по гражданско състояние

4. квитанция за платена такса.

КМЕТ

НА СО – Р-Н „ИЛИНДЕН“:

/Иван Божилов/