Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Открита процедура за избор на изпълнител а “Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО – район “ Илинден”

Публикувана на: 09/04/2013 в 05:12:45 AM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН”

гр. София, п.к. 1345, ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, вх.Б,

телефон: 4397360, факс: 4397361

website: www.ilinden.bg e-mail: info@ilinden.bg


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение №  РД 1200-2/08.04.2013 г. на Кмета на СО - район „Илинден" и на основание чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.16, ал.8 от ЗОП,  СО – район „Илинден” обявява открита процедура за избор на изпълнител за “Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО – район “ Илинден” по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Доставка на хранителни продукти „Месо, риба, колбаси, хляб мляко, млечни продукти и закуски”

Обособена позиция №2 – Доставка на „Плодове, зеленчуци, трайни продукти и консерви”

Обособена позиция №3 Доставка на „Хигиенни материали”

„Илинден".

Срок за закупуване на документацията: 10.05.2013г. Цена на конкурсната документация: 25 лв. без ДДС.

Срок за подаване на оферти – 20.05.2013г.

Документация за Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО район Илинден - 1 част 

Документация за Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО район Илинден - 2 част 

ОБЯВЛЕНИЕ за Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО район Илинден

РЕШЕНИЕ за Обществена поръчка - Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за детските заведения на територията на СО район Илинден