Илинден
| Последно обновяване на

Новини


НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”

Публикувана на: 01/04/2013 в 03:12:55 AM


През 2013 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе седмото издание на Националния конкурс за поезия                “В полите на Витоша”.

Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18-годишна възраст.

Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.

Жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще обяви резултатите на сайта на Дирекция „Култура” – www.sofiaculture.bg .

Срок за изпращане на творбите – до 10 април 2013 г., включително /важи датата на пощенското клеймо/ на адрес: 1000 София, пл. ”Славейков” № 4, Столична община – Дирекция “Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.

Материали след конкурса не се връщат.

Н А Г Р А Д И:

Първа награда – 800 лв. и малка пластика

Втора награда – 500 лв.

Трета награда – 300 лв.

Поощрения – 100 лв.

Съпътстваща награда за млад поет до 25 години – 300 лв.

 

За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община – тел.02/ 987 06 39, www.sofiaculture.bg