Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обществена поръчка

Публикувана на: 26/03/2013 в 02:21:56 AM


СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ИЛИНДЕН”

гр. София, п.к. 1345, ж.к.”Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, вх.Б,

телефон: 4397360, факс: 4397361

website: www.ilinden.bg e-mail: info@ilinden.bg


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на  Решение №  РД 09-74/26.03.2013 г. на Кмета на СО - район „Илинден" и на основание чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.16, ал.8 от ЗОП СО – район „Илинден” обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „Осигуряване на охрана на общински учебни и детски заведения на територията на район „Илинден".

Срок за закупуване на документацията: 26.04.2013 г. Цена на конкурсната документация: 25 лв.

Обществена поръчка - Охрана на общински учебни и детски заведения на територията на СО район Илинден

ОБЯВЛЕНИЕ за Обществена поръчка - Охрана на общински учебни и детски заведения на територията на СО район Илинден

РЕШЕНИЕ за Обществена поръчка - Охрана на общински учебни и детски заведения на територията на СО район Илинден