Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


Обява

Публикувана на: 18/02/2013 в 04:31:00 AM


На основание Решение РД 09- 49/25.02.2013г. на кмета на СО район „Илинден” за откриване на процедура за възлагане на обществена  поръчка чрез публична покана  по реда на глава осма „а” във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и  в изпълнение  писмо на СО № ЗС -0801-1 / 11.02.2013г.на Столична община, Ви уведомяваме, че е открита публична покана в АОП с рег.№ РД 1200-1/18.02.2013г. с предмет:

 

"Временна поддръжка на паркове на територията на район „Илинден” / Западен парк и парк „Света Троица” /, по две обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 – Западен парк

 

Обособена позиция № 2 – парк „Света троица”

Цена за закупуване на документация – 12,00лв. с ДДС.

Документацията може да бъде закупена от деловодството на СО район  „Илинден”, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл.51А, вх.Б.

 

Офертите се приемат в деловодството на СО - Район „Илинден” с адрес: гр.София, ж.к. ”Захарна фабрика”, ул.„Билянини извори” №10, всеки делничен ден от 8.30 часа до 17.00 часа до 04.03.2013г. вкл.

 

Постъпилите предложения ще бъдат отворени на 05.03.2013г. в  зала  421 на СО – район  „Илинден, гр.София,  ул. „Билянини извори”№10.

Информация на тел. 439 73 26