Илинден
| Последно обновяване на

Обявления


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувана на: 22/01/2013 в 04:39:27 AMСТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИЛИНДЕН”

гр. София, п.к. 1345, ж.к.”Захарна фабрика” бл.51А вх.Б, телефон: 9206661, факс: 9200707

website: www.ilinden.bg e-mail: info@ilinden.bg

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УМЕДОМЯВАТ СЕ ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ОКОНЧАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ПРАВОИМАЩИ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИХВО-СПЕСТИТЕЛИТЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕВОВАТА ИНДЕКСАЦИЯ Е 21.11.2013г. СРОКЪТ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОДАДАТ МОЛБА ЗА ПОКУПКА НА НАЕМАНОТО ОТ ТЯХ ЖИЛИЩЕ Е 30.03.2013г. МОЛБИ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА СО РАЙОН „ИЛИНДЕН”.