Илинден
| Последно обновяване на

Архив


Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Публикувана на: 05/06/2012 в 03:10:18 AM


В съответствие с чл.10,ал.1, т А , МКБППМН  организира  и координира социално превантивната дейност на територията на района.

Като ранна превенция, насочена към предотвратяване на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни деца от ромския етнос, е  приета стратегия „Опознай света около себе си”. Целта на стратегията е да бъде осмислено свободното време на тези деца с дейности , които да ги изведат от ромската махала / най-големият свят ,който познават/, да ги запознаят със забележителностите на столицата и с традициите на страната; да  ги мотивират да продължат образованието си, да ги социализират , разширявайки чисто човешките комуникации – ромска махала -местна общност.

На  1  юни , в изпълнение на поставените задачи в стратегията, група деца  посетиха театралната постановка  на театър „Цвете”- „Най страшната магия”. Артистите , в тази постановка , бяха деца  от ромски етнос .

По време на разходката из центъра на София, децата бяха изключително впечатлени от  почетния караул пред Президентството и от Народния театър .

По случай Световния ден на детето, участниците  получиха подаръци.