Илинден
| Последно обновяване на

Кметът на район „Илинден“ гостува на Педагогическия съвет на 43. ОУ „Хр. Смирненски“

Публикувана на: 25/06/2021 в 10:37:51 AM


Кметът на район „Илинден“ г-н Иван Божилов бе гост на педагогическия съвет на 43. ОУ „Христо Смирненски" в новата сграда на училището - възстановена след десетилетия пустеене в автентичния си вид и отворила врати отново за ученици през учебната 2019-2020 г.

Г-н Божилов бе официално поканен да присъства на заседание на педагогическия съвет и заедно със г-жа Галя Минчева, зам.-кмет на района и г-жа Анжела Лозанова, началник на отдела за образование изслуша обсъжданията и предложенията, и се включи в дискусиите, с които беше поставено на дневен ред по-нататъшното развитие на училището, предвид нарастващия интерес към него от страна на родители на ученици от цяла София, и възможностите за разширяване на неговия сграден фонд при едносменен режим на обучение.

На срещата бяха обсъдени постиженията на училището, предстоящи дейности и събития, както и отличния училищен план-прием в първи и пети клас за учебната 2021/2022 година.

Директорът на училището г-жа Снежина Георгиева представи отчет за свършеното през настоящата учебна година, както по линия на развитие на училищната база, което е достойно за адмирации, така и за образователния процес и постиженията на учителите – видни от успехите на техните ученици – отличници на училището и златни медалисти на Национални олимпиади.

Бяха обсъдени текущи проблеми и приоритетите на училището, очертаха се направления и дейности за неговото бъдещо развитие, които г-н Божилов и Районна администрация „Илинден" ще продължават да подкрепят и ще съдействат за постигане целите на Стратегията за развитие на училището с важна историческа стойност, не само за района, но и за цялата ни столица.