Илинден
| Последно обновяване на

Набирането на преброители за преброяването през 2021 г. е подновено

Публикувана на: 20/05/2021 в 02:51:11 PM


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Набирането на преброители и контрольори за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г., което беше спряно заради пандемията от КОВИД-19 е подновено.

НСИ търси допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021!

В срок от 25.05.2021 г. до 10.06.2021 г. всички желаещи кандидати трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Националния статистически институт, на следния линк: https://census2021.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-2021#tab3.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Подробна информация за кампанията по Преброяване 2021 г. може да бъде намерена на следния Интернет адрес: https://census2021.bg/