Илинден
| Последно обновяване на

Новини


Анкетно проучване за целите на енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Публикувана на: 15/09/2020 в 04:13:12 AM


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Това анкетно проучване се провежда в рамките на проект SHEERenov по Програма на Европейския съюз - Хоризонт 2020.

Целта на проект SHEERenov (Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation) „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен и в останалите  градове на територията на страната. Ще се създадат необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съфинансиране от страна на собствениците.

В рамките на проекта поне 30-50 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване на техните сгради в новата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

В началната фаза на изпълнение на проект SHEERenov се провежда настоящето проучване на очакванията и нагласите на потенциалните бенефициенти на помощта.

Вашите мнения и становища ще бъдат взети предвид при изпълнението на проекта.

Анкетната карта може да бъде изтеглена от ТУК, попълнена и изпратена на e-mail: info@ilinden.bg. Анкетната карта може да бъде попълнена и на хартиен носител, който е на разположение в отдел „Административно-информационно обслужване“ в сграда на Столична община - район ,,Илинден”.

Благодарим за отделеното време!