Илинден
| Последно обновяване на

Отмяна на приемното време в Районна администрация „Илинден" във ръзка с епидемиологичната обстановка и КОРОНАВИРУСА

Публикувана на: 10/03/2020 в 09:50:49 AM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 46 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с регистрирания към момента епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания, вкл. и тежки остри респираторни инфекции, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България,

В РАЙОННА АДМИНИСТРАЦИЯ „ИЛИНДЕН"

Временно се отменя приемното време за граждани, с изключение на Деловодство и ЕСГРАОН, считано от 09.03.2020 г. до второ нареждане.

Във връзка с това се ограничат до минимум посещенията на външни лица в сградата и помещенията на районната администрация.

Временно са отменени и всички планувани проверки от служителите на районната администрация.

Във връзка с това Ви предоставяме информация за възможностите за комуникация с всички администрациии на Столична община по електронен път, която можете да намерите ТУК!