Илинден
| Последно обновяване на

Учениците от ПГХВТ „Проф.д-р А. Павлов“ изкачиха Шипка заедно с МКБППМН

Публикувана на: 01/10/2019 в 11:06:43 AM


През изминалата 2018-2019 учебна година Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към Районна администрация „Илинден“ проведе по общинските училища Дни по превенция на агресията в училище - посветени на дейности и упражнения за повишаване на толерантността между учениците и намаляване на нивата на агресия сред подрастващите.

Във финалната фаза на Превенцията беше използван методът „Световно кафене“ – своеобразно средство за провеждане на конструктивни разговори. По време на „Световното кафе“, проведено в ПГХВТ „Проф.д-р А. Павлов“ като един от вариантите за справяне с тормоза в училище учениците посочиха пътешествията, защото чрез тях се разширява кръгозорът на човека и се създават нови приятелства, а това са предпоставки за формирането на нов поглед върху околния свят и хората в по-близкото и по-дълечно обкръжение.

За проверка на изведеното съждение от учениците от ПГХВТ „Проф.д-р А. Павлов“ и като едно чудесно средство за обогатяване на тяхната обща култура, кметът на район „Илинден“ Иван Божилов, в качеството си на председател на МКБППМН, организира екскурзия за тях до най-високия връх на българската история - Шипка.

За емоциите от преживяното говорят снимките, които можете да разгледате тук!