Илинден
| Последно обновяване на

Европейският ден на спорта в училище – повод да прегледаме училищната спортната база в район „Илинден“

Публикувана на: 27/09/2019 в 04:53:37 PM


Физическото възпитание и спорът в училище са неразделна част от образователния и възпитателния процес, като имат за цел подобряване на здравето и подпомагане на правилното физическо развитие на подрастващото поколение. Едно от основните изисквания, за да бъде постигната тази цел е осигуряване на необходимата база и добри условия за системни занимания на учениците с физически упражнения и спорт, което е сред задълженията на общинската администрация по линия на спорта в училище.

На 27 септември т.г. отбелязахме Европейския ден на спорта в училище – един добър повод да прегледаме състоянието на училищната спортна база и приноса на Столична община - район „Илинден“ за развитието на спорта в училище.

На територията на район „Илинден“ са разположени общо 6 общински училища, 4 от които вече имат обновена и добре поддържана спортна среда през последните 4 години, а в другите 2 в момента тече процес на обновяване и реновиране.

През 2016 г. със съдействието на кмета на район „Илинден“ Иван Божилов в 45. ОУ „Константин Величков“ беше изградено чисто ново футболно игрище с изкуствена трева, което е със свободен достъп и за граждани от района. В училището има два физкултурни салона и плувен басейн, реновирани през 2012 г. и добре стопанисвани до момента.

През  април 2019 г. приключиха ремонтните дейности в ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов“, финансирани по ОП „Региони в растеж“, в резултат на които училищната сграда се сдоби с чисто нов физкултурен салон и прилежащи към него съблекални, а дворът на училището – с прекрасна комбинирана спортна площадка за футбол и баскетбол и бонус – стрийт фитнес площадка.

През лятото на 2018 г. започна реализацията на Проект за изграждане и основен ремонт на общо 26 общински училища и детски градини в Столична община в изпълнение на Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие на София и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“.

В резултат на горепосочения проект учениците от 3. СУ „Марин Дринов“ вече се обучават в реновирана училищна сграда и спортуват в изцяло обновен физкултурен салон, покрит с хетерогенна спортна PVC настилка или в двора на училището, където са осигурени добри условия за спорт на открито.

В резултат на същия проект учениците от началния курс на обучение от 43. ОУ „Христо Смирненски“, които имаха късмета да се настанят за учебната 2019-2020 г. в току що ремонтираната стара сграда на училището (бившето Военно окръжие), също се радват на нов физкултурен салон и прилежащите му съблекални.

В рамките на споменатия проект в момента се извършват дейности по реновирането на други две училища в район „Илинден“  – 113. СУ „Сава Филаретов“ и филиала на 33. ЕГ „Света София“. След приключването на ремонтните дейности учениците от 113. СУ ще могат да се занимават с физически упражнения в два обновени салона, а гимназистите от 33. ЕГ ще разполагат с един нов физкултурен салон във филиала на гимназията на ул. „Русе“. В дворовете и на двете училища ще бъдат обновени и разположените там спортни площадки за занимания със спорт на открито.

В заключение може да се каже, че през последните четири години с активното съдействие на Районна администрация „Илинден“ се осигуряват добри условия за физическо възпитание и спорт в училище за приблизително 2500 ученици, което е от изключително значение, както за здравословното физическо и психическо развитие на подрастващото поколение, така и като основа за откриването на млади спортни таланти и мотивирането на младежите за активни занимания със спорт през свободното време или за високи спортни постижения.