Илинден
| Последно обновяване на

3. СУ „Марин Дринов“ е готово да посрещне своите ученици в красивата си, обновена сграда

Публикувана на: 13/09/2019 в 12:40:33 PM


Директорът на 3. СУ „Марин Дринов“ г-н Олег Михайлов отправя покана към всички ученици от училището и техните родители, както и към широката общественост да се присъединят към официално откриване на Първия учебен ден в двора на училището! Подробности за откриването можете да научите от споделената покана.

3. СУ „Марин Дринов“ след ремонта, започнат през лятото на 2018 г. е готово да посрещне своите ученици за новата учебна 2019-2020 година с изцяло нов облик на екстериора, изцяло обновен интериор и подобрени функционални характеристики и на четирите етажа на основната си сграда.

Строителните и ремонтни дейности на училището започнаха с помощта на екипа на кмета на район „Илинден“ г-н Иван Божилов през лятото на 2018 г. в изпълнение на Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие на София и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ чрез Проект за изграждане и основен ремонт на общо 26 общински училища и детски градини в Столична община.

В хода на строително-ремонтните дейности цялото училище е санирано и отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност. Днес вече 4-етажният корпус на училището е изцяло реконструиран и обновен в модерно архитектурно-художествено оформление със съвременни материали и нови цветови решения.

Готов да посрещне учениците е и реновираният физкултурен салон на училището, който е с нова хетерогенна спортна PVC настилка, както и съблекалните към него.

Чешмичките – фонтанки във второстепенни фоайета по етажите на училището са възстановени. В класните стаи, кабинетите, библиотеката и административните помещения настилката е подменена с дъбов паркет, а стените са напълно обновени в нови и приятни за децата цветове. Напълно ремонтирани са и санитарните възли в цялата сграда, като е изградена и тоалетна за лица в неравностойно положение.

На мястото на някогашния зъболекарския кабинет има изградена нова чакалня с отделен санитарен възел, свързана директно с лекарския кабинет за удобство на пациентите.

3. СУ вече има напълно ново модерно и безопасно отопление, както и подменена водопроводната и канализационна мрежа. Има изградени и нови мълниезащитна и заземителни инсталации,  нови инсталации за пожароизвестяване и видеонаблюдение.

След 15 септември строително-ремонтните дейности ще продължат в корпуса на училището, предвиден за ателиета и по отношение на вертикалната планировка при входа от ул. „Хайдут Сидер“, като ще бъдат предприети всички необходими действия за обезопасяване на пространството и гарантирането на безопасно преминаване на всички участници в образователния процес и посетители на училището.

Повече снимки на училището можете да разгледате тук!