Илинден
| Последно обновяване на

Двете зам.-кметове на район „Илинден“ инспектираха ремонтните дейности на 113. СУ „Сава Филаретов“

Публикувана на: 21/08/2019 в 12:21:01 PM


По инициатива на кмета на район „Илинден“ г-н Иван Божилов, двете заместник-кметове г-жа Галя Минчева и г-жа Мария Тодорова организираха среща инспекция на основния ремонт на 113. СУ „Сава Филаретов“, започнат по проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На срещата присъстваха още директорът на училището г-н Милен Пейчев, гл. инженер на район „Илинден“ г-н Станислав Зарков, представители на Столична община, на строителната фирма изпълнител, на проектантската фирма и др. заинтересовани лица.

По време на инспекцията бяха проследени строително-ремонтните дейности с оглед на сроковете, в които е предвидено да бъдат извършвани, така че училището да има достатъчно готови и качествено ремонтирани класни стаи, в които да посрещне своите ученици през новата 2019-2020 учебна година.

След основния ремонт на 113. СУ училищната сграда ще бъде изцяло обновена и модернизирана. Ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност, като топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др. Ще бъдат вложени материали, които да запазят архитектурния облик на училището, с което ще бъде постигнато модерно архитектурно-художествено оформление.

В рамките на проекта предстои да бъдат изцяло подменени компрометираните инсталации в сградата, сред които са пожароизвестителна и оповестителна.

Предвидено е изграждането на асансьор и рампа за осигуряване на достъпна среда. Помещенията в сградата ще бъдат ремонтирани основно, като предстои оформяне на нови санитарни възли, полагане на нови настилки от дъбов паркет в класните стаи, кабинетите, библиотеката, складовите и други помещения.

Във физкултурните салони ще бъде обновена съществуващата към момента мозаечна настилка по коридорите и стълбищата, а по стените ще бъде положена нова облицовка. Ще бъде изцяло реновиран дворът на училището и спортното игрище.

Тъй като основният ремонт на 113. СУ съгласно Проекта се предвижда да продължи 10 месеца, крайъгълен камък на състоялата се среща беше обезопасяването на строително-ремонтни дейности след началото на новата учебна година и осигуряването на учениците и всички други участници в образователния процес на гарантирано безопасни условия на преминаване и пребиваване в двора на училището и в тази част от сграда му, която е отворена за обучение през новата учебна година.

Повече снимки можете да разгледате тук!