Илинден
| Последно обновяване на

Кметът на район „Илинден“ изпраща с уважение и благодарност двама успешни директори на образователни институции в заслужена пенсия

Публикувана на: 19/07/2019 в 10:10:45 AM


Кметът на район „Илинден“ г-н Иван Божилов изпраща с респект и благодарност двама високо ценени директори на образователни институции в заслужена пенсия. Това са г-жа Соня Богданова – директор на ДГ № 52 „Илинденче“ и г-н Сергей Богачев – директор на 43. ОУ „Христо Смирненски“.

И двамата директори са уважавани личности сред учителската колегия и обществеността, отдали живота си на грижата, образованието и възпитанието на не едно и две поколения софиянци.

И двамата директори са посрещнали и преодолели редица превратности в своята дългогодишна кариера, като са се справили с голямото предизвикателство, не само да бъдат добри учители, високопрофесионални педагози и отлични мениджъри, но и вдъхновители – както за екипите, с които са работили в поверените им образователни институции, така и за техните деца и ученици.

Заслугите на двамата директори за образоването и възпитанието на подрастващото поколение са видни най-вече от реализацията на техните възпитаници, но също така са и публично признавани нееднократно в рамките на редица мероприятия, организирани от Районна администрация „Илинден“. По повод официалното ежегодно присъждане на наградите на Столична община за принос в развитието на столичното училищно и предучилищно образование и двамата директори са многократни носители на отличия и голямата награда.

Г-жа Соня Богданова изпълнява длъжността директор на ДГ № 52 „Илинденче“ от 20 години, но както казва тя – каквато е трябвало да бъде през това време, такава е била – учителка, майка, бояджия, градинар…  Първоначално детската градина се е помещавала в една стара сграда на ул. „Пловдив“, но през 2011 г. Столична община построява и филила на ул. „Кукуш“, последван през 2012 г. от крупен ремонт на основната сграда на ул. „Пловдив“. С малко страх, но все пак решително г-жа Богданова се наема с мениджмънта на разрасналата се детска градина, уповавайки се на своите компетенции и сили, но и разчитайки на добрия си подбор на педагогически и непедагогически специалисти, които към днешна дата наброяват почти 70 човека и с които заедно превръщат ДГ № 52 „Илинденче“ в образцово детско заведение и едно от най-добре уредените и привлекателни в столицата ни.

Г-н Сергей Богачев в продължение на 33 години е директор на 43. ОУ „Хр. Смирненски“ – едно от най-старите училища в София, което тази година навърши 111 години от своето създаване и което има голямо историческо значение, както за район „Илинден“, така и за цялата ни столица.

През дългогодишното управление на училището, със своя висок професионализъм и прецизно подбран учителски колектив г-н Богачев успява да превърне училището в едно от най-атрактивните в София, в което, наред с отлично образование, дават обич на децата и внимание към индивидуалните им нужди и интереси, като по този начин развиват у тях, освен всичко останало и чувство за принадлежност към училищната общност – тънката свързваща нишка завинаги на възпитаниците на г-н Богачев с любимото училище.

Не веднъж кметът на район „Илинден“ е оценявал по достойнство изключителната социална ангажираност на г-жа Богданова и г-н Богачев, и техните лични заслуги за опазването и социализирането на българското културно-историческо наследство, както на ниво образователна институция, така и на районно и общинско равнище.

„Днес ние изпращаме, с малко тъга, но най-вече с голямо уважение и благодарност в достойна пенсия двамата директори, като вярваме, че утвърдените от тях градивни мениджърски принципи и педагогически практики ще намерят продължение у техните приемници в образователните институции, за да може българската образователна традиция да бъде продуктивна и да продължи да се развива в духа на новото време с неговите динамичнопроменящи се общоевропейски ценности и културно многообразие.“ – заяви в заключение г-н Иван Божилов.

Повече снимки можете да разгледате тук!