Илинден
| Последно обновяване на

Първа копка в 113. СУ „Сава Филаретов“ положи началото на крупен ремонт по проект на Столична община

Публикувана на: 04/07/2019 в 02:26:03 PM


На 3 юли т.г. в двора на 113. СУ „Сава Филаретов“, на бул. „Тодор Александров” № 117, се проведе церемония по първа копка, с която се положи официално началото крупен ремонт на сградата на училището по Проект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„През следващите 10 месеца, на територията на 113. СУ ще се извърши основен ремонт. Визията на фасадите на училищната сграда ще бъде изцяло модернизирана чрез полагане на топлоизолация и нови цветови решения. Ще бъдат вложени материали, които да запазят архитектурния облик на сградата, с което ще бъде постигнато модерно архитектурно-художествено оформление. В обхвата на ремонта предстои да бъдат подменени изцяло компрометираните инсталации в сградата, сред които пожароизвестителна и оповестителна.“ – обясни заместник-кметът на район „Илинден“ г-жа Мария Тодорова.

В рамките на Проекта е предвидено изграждане на асансьор и рампа за осигуряване на достъпна среда. Помещенията в сградата ще бъдат ремонтирани основно, като предстои оформяне на нови санитарни възли, полагане на нови настилки от дъбов паркет в класните стаи, кабинетите, библиотеката, складовите и други помещения.

Във физкултурните салони салони ще бъде обновена съществуващата към момента мозаечна настилка по коридорите и стълбищата, а по стените ще бъде положена нова облицовка. Ще бъде изцяло реновиран дворът на училището и спортното игрище.

Важен етап от основния ремонт на училището ще бъде внедряването на мерки за енергийна ефективност, като топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж на енергоспестяващи осветителни тела и др.

Общата стойност на предстоящите строително-ремонтни дейности във 113. СУ „С. Филаретов“ е 2 341 815,44 лв. с ДДС, а крайната цел на ремонта е заложената в проекта на Столична община за изграждане, основен ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на столицата, а именно - повишаване на качеството на образователния и възпитателен процес и работна среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогически персонал, чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност.

Повече снимки можете да разгледате тук!