Илинден
| Последно обновяване на

Кметът на район „Илинден“ проведе родителска среща във връзка със стартиращия ремонт в ДГ № 153 „Св. Троица“

Публикувана на: 28/06/2019 в 10:32:19 AM


По инициатива на кмета на район „Илинден“ г-н Иван Божилов и със съдействието на директора на ДГ № 153 „Света Троица“ г-жа Юлия Танева се състоя поредната родителска среща в градината, този път - с родителите на новозаписаните деца в първа група за следващата 2019-2020 учебна година.

Основната тема на родителската среща бяха предстоящите строително-ремонтни дейности в детското заведение, които се подготвят в момента и предстои да започнат това лято, като фокусът падна върху комунално-битовите условия, които ще бъдат осигурени на децата по време на ремонта.

Детска градина № 153 „Св. Троица“ е един от обектите, включени в Проекта за изграждане, ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини, разположени на територията на Столична община, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“, съгласно договора от 28.06.2018 г., в изпълнение на Плана за Интегрирано градско възстановяване и развитие на София.

В рамките на проекта ще бъде съборена старата едноетажна сграда на ДГ № 153 и изцяло изградена нова на нейно място с две тела: едноетажно, в което ще се помещават абонатна станция, кухня, перално помещение, физкултурен салон и административна част и двуетажно - предвидено да събере четири градински групи.

Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършени на два етапа. През първия етап ще бъде съборена старата сграда, ще бъде изградена едноетажната част за административно учебния корпус и изместени съществуващите в момента топлопровод и абонатна станция. През втория етап ще бъде изградена двуетажната част на новата сграда за четири градински групи и извършени всички довършителни дейности.

Проектът за изграждане, ремонт и реконструкция на 26 училища и детски градини, разположени на територията на Столична община е на обща стойност 63,6 млн. лв., от които 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а  5,6 млн. лв. са съфинансиране от  Столична община.

Максималната стойност на строително-ремонтните дейности в ДГ № 153 по условията на обществената поръчка е  2 098 290.00 лв. без ДДС, а максималният срок за реализацията е 430 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка.

Състоялата се родителска среща в ДГ № 153,на която присъстваше и заместник-кметът по направление „Образование" г-жа Мария Тодорова, даде възможност на кмета на района г-н Иван Божилов да представи пред родителите обща информация за предстоящия крупен ремонт, както и да обсъди с тях редица актуални въпроси, свързани с изхранването на децата по време на строително-ремонтните дейности, тъй като кухнята ще трябва да бъде временно затворена, необходимостта от временно преместване на децата на друго място и т.н.

В заключение на срещата г-н Божилов призова родителите за търпение и толерантност във връзка с временното неудобство, с което евентуално може да се сблъскат по време на ремонта, като пое ангажимент, доколкото това зависи от неговите правомощия, заедно с неговия екип да направят всичко необходимо строително-ремонтните дейности да приключат в определените срокове, без да се отразят по никакъв негативен начин на качеството на отглеждане, образование и възпитание на децата.

Повече снимки можете да разгледате тук!