Илинден
| Последно обновяване на

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! - от „ЧЕЗ Електро България" АД относно предстоящо издаване на 2 фактури за един месец, но за 2 отчетни периода

Публикувана на: 08/05/2019 в 01:06:28 PM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

„ЧЕЗ Електро България" АД ви съобщава, че във връзка с оптимизация на дейността по отчитане на консумираната електроенергия от клиентите и с цел подобряване на организацията и резпределението на маршрутите за отчет при извършване на физическите обходи от страна на служителите на Компанията се налага промяна в графика за отчитане, в който попада вашият обект.

В тази връзка е възможно еднократно да получите две фактури за два различни отчетни периода в рамките на един месец, като в цената на електроенергията няма абсолютно никаква промяна.

Подробности относно това можете да намерите в съобщението на „ЧЕЗ Електро България" АД, което предлагаме на вашето внимание: