Илинден
| Последно обновяване на

Официално приключиха ремонтните дейности в ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов“, финансирани по ОП „Региони в растеж“

Публикувана на: 02/05/2019 в 03:53:16 PM


В края на месец април 2019 г. дейностите по реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ официално приключиха.

Финансирани с проект по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, чиито бенефициент е Столична община, строително-монтажните работи, на стойност от 1,22 млн. лв., бяха насочени към реконструкция на учебната инфраструктура на Професионалната гимназия, цялостно обновяване на дворното пространство и изграждане на нова спортна площадка. Старата нафтова отоплителна инсталация е подменена с централно топлоснабдяване и са извършени всички енергоспестяващи мерки, с които са постигнати нормативните изисквания за енергийна ефективност с клас на енергопотребление „С“.

Също така е обновена и материално-техническата база на Гимназията чрез ново обзавеждане на класите стаи и нова лаборатория по застъпените в гимназията професии, осигурени са съвременни програмни продукти и техника за целите на образователния процес. Разширен е физкултурният салон.

Официални гости на малкото тържество по случай финализирането на ремонтните дейности бяха г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и г-н Иван Божилов – кмет на район „Илинден“. Те поздравиха директора на училището г-жа Нели Стоянова за активното съдействие и добрата организация на учебния процес по време на ремонтните дейности.

Г-н Божилов изтъкна, че училището, което беше под опеката на Министерство на земеделието, храните и горите, премина към Столична община едва преди две години и неговата първа цел тогава беше обновяването на Гимназията, което стана възможно благодарение на Оперативна програма „Региони в растеж“ и подкрепата на г-жа Фандъкова и г-жа Ирина Савина – зам.-кмет на Столична община.

Учениците и учителите от училището посрещнаха с радост и кратка фолклорна програма официалните гости, като им благодариха за възможността Гимназията да придобие съвременен облик и да се сдобие с функционалности, гарантиращи високо качество, както на образователния процес, така и на професионалната подготовка.

Повече снимки можете да разгелдате тук!