Илинден
| Последно обновяване на

ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов" отбеляза своята 68-годишнина на патронния празник на училището

Публикувана на: 12/04/2019 в 05:17:34 PM


На 29.03.2019 г.  Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии, град София отбеляза тържествено празника на своя патрон  - Проф. д-р Г. Павлов и 68 години от създаването на училището.

68 години – огнище на просвета! 68 години – поколения българи, специалисти в хранително-вкусовата промишленост!

Желан и дълго очакван гост  на тържеството беше артистът от Сатиричния театър Кирил Ефремов – възпитаник на  училището. Той сподели спомени от времето, прекарано в гимназията и реализацията му след завършването й.

Историята на ПГХВТ „Проф. д-р Г. Павлов“ датира от 1951 г., когато с постановление на Министерския съвет №993 от 08.1951г. в София е открито ново учебно заведение - Техникум по месо и месни продукти. То е първото училище в страната от този род. Създадено е по предложение на Марин Маринов - директор на колбасарска работилница, който е и първият директор на училището. Новото училище е настанено в две стари сгради на ул. „Хайдут Сидер“ № 10.

По предложение на учителския колектив на Техникума, по случай неговата 20-годишнината Народното събрание одобрява за патрон на училището професор д-р Георги Павлов.

Житейският път на Георги Павлов започва  в едно от най-будните български селища - гр. Котел, родно място на бележити българи и борци за духовно и политическо освобождение като Софроний Врачански, Георги Раковски и д-р Петър Берон. Учи в педагогическото училище в Казанлък и след завършването му работи като учител. През 1905 г. заминава за Италия да следва ветеринарна медицина в гр.Торино. Завършва образованието си с отличие и въпреки че получава предложение да остане на работа в Италия той се завръща в България. Неговата идея е била да се премахнат частните кланици и да се изгради материална база за хигиенно добиване и преработка на месата.

По случай 25-годишнината от създаването на училището то е наградено с орден „Кирил и Методий“  – Първа степен.

През 2003 г. Техникумът се преименува в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии.

Проф. д-р Георги Павлов е роден през март 1881 г. и в негова чест всяка година през месец март възпитаниците на Гимназията честват тържествено своя патронен празник.

Днес, в Гимназията  се обучават ученици по професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, III степен на професионална квалификация.

В ПГХВТ се обучават  ученици в четири форми на обучение:

- дневна;

- дуална;

- самостоятелна;

- задочна.

Гимназията има установени дългогодишни договорни отношения с фирмите, като „Тандем-В” ООД, „Максимум 69” ООД, „Анимекс 98”, „Нестле България“, Шрайбер Фуудс България ЕООД и Кремио ЕАД, където учениците провеждат своята учебна практика в реална работна среда. Завършилите ученици получават добра реализация не само в България, но и в чужбина.

ПГХВТ е пилотно училище от учебната 2015/2016 г. по проект ДОМИНО - дуално обучение (обучение чрез работа) в България. Проектът  се изпълнява от Министерството на образованието и науката в сътрудничество с Швейцарския федерален институт на професионалното образование и обучение.

Приемът, който предлага гимназията за учебната 2019/2020 г. е следният:

Професия код: 541010 „Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост:

Специалности:

1. „Производство на захар и захарни изделия” с разширено изучаване на англ. език.

2. „Производство на месо, месни продукти и риба – с разширено изучаване на англ. език.

3.  „Производство на месо, месни продукти и риба”- без разширено изучаване на език.

4.  „Производство на захар и захарни изделия” - без разширено изучаване на език.

Втори чужд език – руски език.

За новата 2019/20120 учебна година Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в район „Илинден“ ще посрещне учениците си с напълно ремонтирана учебна база. Ремонтът на училището е на стойност над 1 611 000 лева, финансиран по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна прогарама „Региони в растеж“ 2014-2020, а Столичната община е бенефициент по проекта.

Строително монтажните работи включват реконструкция на учебната инфраструктура, която включва и двете сгради на училището, както и цялостно обновяване на дворното пространство.

Повече снимки можете да разгледате тук!