Илинден
| Последно обновяване на

Екология


Столична община стартира Кампания за безплатна подмяна на стари отоплителни уреди на твърдо гориво от домакинствата

Публикувана на: 13/03/2019 в 11:32:33 AM


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на отоплителни уреди. Във връзка с това, от 13 март до 13 юни 2019 г. домакинства на територията на Столична община могат да заявят желанието си за участие в Кампанията, чрез образец за намерение, който се подава в районната администрация / кметството / кметския наместник - по местонахождение на имота.

Допустими за участие са всички домакинства, които се отопляват на твърдо гориво (дърва и въглища).

Битовото отопление на твърди горива (въглища и дърва) е сред основните източници за замърсяването на въздуха на територията на Столична община. Изгарянето на големи количества въглища и дърва имат значителен принос в замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10). Видът и състоянието на твърдите горива за отопление през студения сезон също е важeн. Измерванията на съдържанието на ФПЧ10 в атмосферата показват, че през зимния сезон превишенията на нормите за чистота на въздуха са в пъти повече от тези през летния сезон, което доказва силното влияние на битовото горене през този период. Използването на стари печки и котли води до допълнително замърсяване на въздуха.  Замърсяването на въздуха има отражение и върху човешкото здраве.

Столичната община стартира Кампанията в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Програма „Лайф“ на Европейската комисия. Проектът се реализира съвместно с общините Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Основната цел на Проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух чрез проектиране, демонстриране и внедряване на механизъм за преход към алтернативни форми на битово отопление в градовете, както и подобряване на капацитета на администрацията чрез повишаване на осведомеността на заинтересованите страни и широката общественост.

Образец за намерение можете да изтеглите ТУК!

Повече подробности относно Кампанията на Столична община можете да намерите ТУК и ТУК!