Илинден
| Последно обновяване на

Архив


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАЛКАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Публикувана на: 17/02/2012 в 06:20:53 AM


На основание чл.2, ал.1 т.1, във връзка с чл.2а, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнение на СМР извън обхвата на проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия” на територията на район Илинден по безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, схема BG 161PO001/1.1-09/2010: «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации» Обявявам конкурс за избор на изпълнител на малка обществена поръчка за „Ремонт на водопроводна инсталация в 45 ОУ „К.Величков”, находящо се на ул. „Пловдив” №20, район „Илинден”.

Срок за закупуване на документацията – от 9.00ч. на 17.02.2012г. до 17,00ч. на  21.02.2012г. в деловодството на СО район Илинден,  кв.“Захарна фабрика”, бл.51-А вх.Б, ул. „Билянини извори” №10-Б, стая 116.

Цена на конкурсната документация - 15.00 /петнадесет/ лева с вкл. ДДС

 


За допълнителни сведения: тел. 02/439 73 27 -  инж.Е.Стоянова, адрес : ж.к. „Захарна фабрика” бл. 51А, вх.Б, ет.2, ст.215.

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „ИЛИНДЕН”

МИГЛЕНА ВЕСЕЛИНОВА