Илинден
| Последно обновяване на

Съобщение до всички живущи в сгради в режим на етажна собственост

Публикувана на: 27/02/2019 в 03:25:44 PM


СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение Ви уведомяваме,  че, съгласно чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ управителите или председателите на управителния съвет /УС/ на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост /ЕС/ трябва да подадат в едномесечен срок от избирането си уведомление в районната администрация.

В случай, че нямате легитимно избран управител на ЕС с мандат до 2 (две) години, Ви уведомяваме, че в най-кратки срокове е необходимо да свикате общо събрание /ОС/. С решението и протокола от ОС, следва да подадете заявление в деловодството на Столична община - район „Илинден“ за (пре)регистрация на УС.

 

ИВАН БОЖИЛОВ

Кмет на район „Илинден"